Op een mooie dinsdagmiddag in september mochten we onze ideeën tegen het licht houden met ambtenaren van de vier grote steden. Voor ons inspirerend om vanuit een andere context bevraagd te worden. Uit het verslag van de dag:

Michiel Lucassen (X11), Jeppe den Uijl (X11) en Henk van Zeijts (Rotslab) werken op de MakerSchool, een fysiek, digitale maakplek binnen het onderwijs waar leerlingen dingen leren door dingen te maken. Tijdens de workshop werd duidelijk dat er meer ruimte moet komen voor vernieuwingen in het onderwijs. Scholen dienen op creatieve wijze toekomstgericht te functioneren, waarin cross-overs van netwerken centraal staan. Er ligt hier een verantwoordelijkheid bij de leraar, maar ook bij gemeenten om te enthousiasmeren en te verbinden.