MakerSchool seminar ‘Maak (het) onderwijs
Datum: 22 januari 2016
Tijd: 13:30 – 18:00 uur
Locatie: MakerSchool X11, Notebomenlaan 400, 3582 CN Utrecht
Deelname gratis; aanmelden verplicht via deze link

Maak (het) onderwijs
Op vrijdagmiddag 22 januari 2016 nodigt MakerSchool docenten en schoolmanagement van het primair en voortgezet onderwijs in de regio Utrecht uit om samen in gesprek te gaan over makeronderwijs (zie onderaan deze mail voor meer informatie over makeronderwijs).
Seminar
Tijdens het seminar willen we elkaar inspireren én kritisch bevragen, om samen te onderzoeken of en hoe makeronderwijs kan bijdragen aan goed onderwijs op ieders scholen. We doen dat aan de hand van vragen als: Waartoe heeft makeronderwijs het afgelopen jaar geleid? Wat gebeurt er op (inter)nationaal gebied? Wat kan makeronderwijs betekenen voor leerlingen, voor jou als docent en voor de school als geheel? Hoe kunnen we makeronderwijs een plek geven in het onderwijsprogramma? Wat zijn de do’s en de dont’s?

Het seminar is van 13:30 – 18:00 uur, waarna we het nieuwe Maker-jaar inluiden met een borrel.

Programma:

13:30 Inloop en leerlingen aan het werk in MakerSchool
Ontmoet en doe mee met de leerlingen van X11!

14:00 Introductie op het seminar

14:15 Keynote door Thieu Besselink
Thieu is oprichter van The Learning Lab. Hij neemt ons mee naar de toekomst van werken en leren en de zin en onzin van creatief en ontwerpgericht onderwijs.

15:00 Wat maakt(e) MakerSchool?
We blikken terug op de ervaringen met en vooruit naar de plannen van MakerSchool.

15:30 Platform Maker Education – Arjan van der Meij
Het Platform Maker Education presenteert zich en gaat met de aanwezigen in gesprek over de ontwikkelingen van makeronderwijs in Nederland.

15:45 Pauze

16:00 Aan de slag met makeronderwijs..!?
Wat kan makeronderwijs voor jou betekenen? Welke vragen heb je, welke kansen zie je? We gaan actief met deze vragen aan de slag!

17:30 Samenvatting en afronding

18:00 Borrel en informeel verder praten

  • We hopen u te ontmoeten op 22 januari!

Gratis aanmelden voor het seminar

~~~

Over makeronderwijs
Hoe ziet het onderwijs van morgen eruit? Wat wordt er van de leerling van gevraagd wanneer ze klaar zijn en wat betekent dit voor het onderwijs van nu?

Eén ding weten we: ontwikkelingen gaan snel, de toekomst is dynamisch. Dat vraagt om mensen die mede vorm kunnen geven aan die veranderende maatschappij. Vaardigheden als creativiteit, kritisch en flexibel denken, pro- activiteit (ondernemerschap), probleemoplossend vermogen, communiceren en samenwerking zijn daarbij onmisbaar; de bekende 21st Century Skills.

Hoe stimuleer je deze vaardigheden binnen het onderwijs?

Binnen MakerSchool gebeurt dit letterlijk in de school, door zowel fysiek als in binnen het curriculum ruimte te bieden aan maak- en ontwerpgericht onderwijs. Een ontwerpvraag is daarbij het startpunt voor het leren. Het leerproces loopt parallel aan het daadwerkelijk ontwerpen en maken van het ontwerp, waarbij bovenstaande vaardigheden als vanzelf aan bod komen.

Deze manier van onderwijs, ook wel aangeduid met makeronderwijs, wint de laatste tijd aan populariteit; landelijk zijn er diverse initiatieven waar in ontwikkeling; zie daarvoor bijvoorbeeld de website MakerEd en de diverse links die daarop zijn te vinden.Voor meer informatie over makeronderwijs en voorbeelden waarop makeronderwijs is ingebed in het onderwijs, kom naar het seminar op 22 januari 2016!

Gratis aanmelden voor het seminar